Interesse in een dienst?

Wat is MIOK (Meerjaren Inspectie en Onderhoudsplan Kunstwerken)?

MIOK (Meerjaren Inspectie en Onderhoudsplan Kunstwerken) is een compleet dienstenpakket voor gemeenten en provincies om de constructieve veiligheid van hun civiele kunstwerken op betaalbare wijze te beheren. MIOK - in samenspraak met gemeenten door Batec ontwikkeld - wordt door steeds meer overheden als risicomanagement toegepast.

MIOK omvat een compleet risicomanagement plan:


Meting + visuele inspectie + rapportage per kunstwerk:

- Algehele onderhoudstoestand
- Zichtbare gebreken per constructieonderdeel
- Aard en eventuele oorzaak van schades/gebreken
- Advies voor onderhoud en reparatie van schades met prioriteitenvolgorde
- Kostenraming van noodzakelijk onderhoud aan kunstwerken voor 5 jaar

Na inspectie ook uitvoeren zonder meerwerk

Wie A zegt, moet B zeggen. Batec kan daarom na het opstellen van een meerjarenplan voor uw kunstwerken ook alle onderhoudswerkzaamheden in eigen beheer uitvoeren. In onze inspectie en rapportage nemen wij de praktische uitvoerbaarheid (i.p.v. standaard bestekteksten!) van de reparatie al mee. Hierdoor is de kans op meerwerk in de praktijk minimaal.